pátek 31. října 2014

Zinek

Všestranný zinek

Podle článku, který byl zveřejněn v Nature, populárním uznávaném vědeckém časopise, díky očekávanému zvýšení oxidu uhličitého v ovzduší do roku 2050 pravděpodobně významně poklesne obsah zinku a železa v běžně konzumovaných obilninách. To je alarmující zvláště proto, že tyto obilniny jsou základem příjmu zinku a železa v rozvojových zemích, alenedostatek zinku a železa znamená stálý problém dokonce i v ekonomicky rozvinutých západních zemích hlavně mezi vegetariány, kteří konzumují málo živočišných bílkovin.
Zinek je esenciálním minerálem, jehož vyvážený příjem lidské tělo potřebuje. Má klíčovou roli v růstu a metabolismu buněk, činnosti imunitního systému a regulaci pH. Kromě toho je složkou mnoha enzymů a je rovněž nepostradatelný pro činnost hormonů, jako je inzulin nebo hormony štítné žlázy.    
Je také důležitý v dětství
Zinek hraje důležitou roli už od začátku lidského života. Jeho nedostatek u dětí způsobuje narušený růst, anémii, zvětšení sleziny, ztrátu chuti k jídlu, sklony k infekcím a pomalé hojení ran. 
Předcházejte běžnému nachlazení!
Ale je zde ještě více zřejmý účinek. Zpráva publikovaná v roce 2013, která shrnula výsledky 15 klinických studií, došla k závěru, že doplňování zinku, se kterým se začne během 24 hodin od počátku běžného nachlazení, může výrazně snížit trvání a závažnost tohoto onemocnění. Důvodem toho může být, že zinek stimuluje vývoj buněk imunitního systému a v laboratorních podmínkách se rovněž ukázalo, že může inhibovat reprodukci osmi z devíti kmenů rinovirů, které jsou zodpovědné za běžné nachlazení.Kromě toho může preventivní podávání zinku u dětí snižovat výskyt běžného nachlazení.
Nebuďte v depresi!
Byla prokázána důležitá souvislost mezi zásobování zinkem a psychickým stavem. Při vyšetření více než 1600 lidí byl během obsáhlé studie zjištěn vztah mezi nízkou hladinou zinku v krvi a depresí. Tento vztah je přímý: čím nižší byla ve srovnání s kontrolní skupinou koncentrace zinku, tím závažnější deprese se vyskytovala. Toto zjištění je třeba doplnit ještě dalšími výzkumy. 
Může pomáhat také v případě cukrovky a vysoké hladiny cholesterolu
Zpráva, která shrnula podklady z 25 výzkumů včetně údajů o 1300 pacientech, došla k závěru, že doplňování zinku, které je spojeno s tradiční léčbou, může znamenat účinnou podporu při glykemické kontrole u cukrovky 2. typu. Pravidelné doplňování zinku snížilo hladinu cukru v krvi nalačno a po jídle a také HbA1C. (Glykovaný hemoglobin HbA1c je látka, která vzniká v organismu reakcí mezi hemoglobinem a glukózou). Kromě toho také snížilo celkovou hladinu cholesterolu, přičemž došlo k nárůstu hladiny dobrého cholesterolu HDL. 
Přestože závažný nedostatek zinku je problémem především v rozvojových zemích, s mírnou nebo střední závažností se rovněž vyskytuje v prosperujících státech. Ačkoliv vyvážený a pestrý jídelníček pokrývá denní potřeby zinku, z toho, že se nedostatek tohoto prvku stále objevuje, se dá předpokládat, že takovýto jídelníček dodržuje jen málo lidí. Naštěstí si to můžete snadno vynahradit za pomoci kvalitních doplňků výživy. Rozhodněte se pro  Chelated Zinc a vyšší dávky Mega Zinc, které obsahují organicky vázaný zinek, nebo tekutý přípravek na podporu imunity SambuRex, který tento prvek rovněž obsahuje.
Upozornění!
Chelated Zinc, MegaZinc
V případě ledvinových obtíží požádejte svého lékaře o kvalifikovaný názor, protože zinek se z těla vylučuje s močí. Konzumace produktu Mega Zinc se doporučuje pouze ve formě občasné terapie.
SambuRex
Nedoporučuje se, aby produkt užívali ti, kteří jsou citliví na čeleď zimolezovitých rostlin, a ti, kteří mají nějakou autoimunitní chorobu nebo užívají imunosupresiva. Nedoporučuje se dětem mladším než 3 roky. Měl by se užívat nejvýše 8 týdnů. Před užitím dobře protřepejte. Po otevření uchovávejte v chladničce.
Zdroj:
Increasing CO2 threatens human nutrition – Myers et al., Nature 07 May 2014 * Zinc supplementation and growth in children - Darnton-Hill, e-Library of Evidence for Nutrition Actions (eLENA) WHO, 2013 * A nyomelemek nyomában – Takács I., Medicina Könyvkiadó Zrt. 2001 * Zinc for the common cold - Singh M., Das RR., Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16Oral zinc for the common cold -  * Zinc in Depression: A Meta-Analysis – Swardfager et al.,  Biological Psychiatry Volume 74, Issue 12 , Pages 872-878, 15 December 2013 * Effects of zinc supplementation on diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis – Jayawardena et al., Diabetology & Metabolic Syndrome 2012, 4:13

Koupit

Žádné komentáře: